Postitatud: 24. jaanuar 2004, 02:39
Postitas Liisa
Privaatteated
Lontu.ee kasutajatel on võimalik üksteisele privaatteateid saata. Selleks on mitu moodust:
* kasutaja postituse juures on nupuke Pilt. Sellele vajutades avaneb kasutajale privaatteate kirjutamise aken.
* kasuta oma privaatteadete kausta. Kui sul (uusi) teateid pole, on foorumi kohal kiri “Sulle ei ole uusi teateid”. Sinna vajutades satud oma saadud kirjade kausta, kus võid Pilt teha.
Privaatteadete kaustad
Kirjad, mis sa saanud oled, on kaustas “Saadud”.
Kirjad, mis on saadetud ja kätte saadud, on kaustas “Saaja poolt vastu võetud”.
Kirjad, mis on saadetud, aga mida adressaat lugenud pole, on kaustas “Saadetud”.
Kirjad, mida soovid kindlasti alles hoida, saad lisada kausta “Salvestatud”.
NB! Kõigil kaustadel on oma mahupiir. Jälgi seda. Kui “Saadud” kaust täis saab, ei saa sa enam uusi teateid vastu võtta.
“Sinu profiilis” saad määrata, kuidas sulle uuest privaatteatest teada antakse.
Privaatteadete eesmärk on võimaldada kasutajatel suhelda omavahel teemadel, mis foorumisse ei puutu (nt. kasutaja kassid-koerad või teiste foorumite kasutajanimi), või mis puudutavad ainult neid kahte.
Privaatteated on ka hea moodus anda moderaatoritele teada millestki, millega sa foorumis rahul pole, mis nende tähelepanu vajaks, mille osas sa abi vajad, jne.